Tevredenheidsonderzoek

In januari 2017 is het tevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit gebeurt één keer in de twee jaar.
Het onderzoek is ingevuld door ouders, leerlingen en personeelsleden.

Uit de onderzoeken komen sterke punten, verbeterpunten en aanbevelingen.
De ouders zien als sterke punten: De leerkrachten, de sfeer, de communicatie (nieuwsbrief, weeknieuws, website, Digiduif), onderwijs met moderne eigentijdse boeken /leermiddelen /tablets, dat de school actief optreedt tegen pesten, de schooltijden met het continurooster en de kleinschaligheid.

De ouders zien als verbeterpunten: De toetsen (teveel), de voorzieningen, de aandacht voor de talenten van de leerlingen, de klassengrootte, de verkeersveiligheid en de aandacht voor leerlingen met gedrags-, motivatie- en leerproblemen.

Met de verbeterpunten zijn we aan de slag gegaan.