Tevredenheidsonderzoek

In april 2019 is het tevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit gebeurt één keer in de twee jaar.
Het onderzoek is ingevuld door ouders, leerlingen en personeelsleden.

Uit de onderzoeken komen sterke punten, verbeterpunten en aanbevelingen.
De ouders zien als sterke punten: De leerkrachten, de sfeer, de communicatie (nieuwsbrief, weeknieuws, website), onderwijs met moderne eigentijdse boeken /leermiddelen /tablets/chromebooks, dat de school actief optreedt tegen pesten, de schooltijden met het continurooster, de kleinschaligheid en de naschoolse opvang van Babino.

De ouders zien als verbeterpunten: De toetsen (teveel), de verkeersveiligheid en de aandacht voor leerlingen met problemen en de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben..

Met de verbeterpunten zijn we aan de slag gegaan.