Schoolvakanties 2018-2019

Onderstaand vindt u een overzicht van de vakanties en de studiedagen.

Schoolvakanties

Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m

6 januari 2019

Voorjaarsvakantie 16 t/m 24 februari 2019
Paas- en meivakantie 20 april t/m 05 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019

De eerste dag is steeds de zaterdag. De laatste de zondag.


Let op

  • Goede vrijdag is in 2019 geen vrije dag.
  • Soms zijn de leerlingen vrij in verband met een algemene, gezamenlijke studiedag van het personeel van Zaan Primair. Dat is: de ontmoetingsdag op vrijdag 5 oktober 2018.
  • Er zijn studiedagen voor het personeel van Ayundo gepland. Op die dagen zijn de leerlingen van Ayundo vrij.

Studiedagen

  • vrijdag 5 oktober
  • donderdag 6 december
  • maandag 28 januari
  • woensdag 5 juni
  • vrijdag 21 juni