Resultaten

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs ziet er in procenten in 2018 t/m 2021 als volgt uit:

VO-school             2018 2019               2020          2021
Praktijkonderwijs               0 0                        0                0
VMBO Basis               16 8                      14                 9
VMBO Kader               24 17                    19                 27
VMBO Theoretisch               24 42                    24                 16
HAVO               26 29                    29                  30
VWO               28 4                      14                   9

Eindtoets

In groep 8 werd in april 2017 de CITO eindtoets afgenomen.

De totaalscore was 536,5. Dit was boven de inspectienorm van 535.

In april 2018 was de totaalscore 530,6 en scoorden we onder de norm van 535.

in april 2019 was de scoren 532,1 en scoorden we onder de norm van 535.

In april 2020 is de eindtoets niet afgenomen door de Coronacrisis.

In april 2021 was de score 530,2. De norm was 534,5.