Resultaten

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs ziet er in procenten in 2017 en 2018 als volgt uit:

VO-school 2017 2018
Praktijkonderwijs 3 0
VMBO Basis 6 16
VMBO Kader 26 24
VMBO Theoretisch 23 24
HAVO 14 26
VWO 28 10

Eindtoets

In groep 8 werd in april 2017 de CITO eindtoets afgenomen.

De totaalscore was 536,5. Dit was boven het landelijk gemiddelde van 535,6.

In april 2018 was de totaalscore 530,6 en scoorden we onder het landelijk gemiddelde.