Resultaten

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs ziet er in procenten in 2016 en 2017 als volgt uit:

VO-school 2016 2017
Praktijkonderwijs  2,8 2,8
VMBO Basis 22,2 5,7
VMBO Kader 13,9 25,7
VMBO Theoretisch  5,5 22,9
HAVO 30,5 14,3
VWO 25 28,6

Eindtoets

In groep 8 werd in april 2017 de CITO eindtoets afgenomen.

De totaalscore was 536,5. Dit was boven het landelijk gemiddelde van 535,6.