Resultaten

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs ziet er in procenten in 2017, 2018 en 2019 als volgt uit:

VO-school                2017 2018               2019
Praktijkonderwijs                3 0                          0
VMBO Basis                6 16                      8,3
VMBO Kader                26 24                    16,6
VMBO Theoretisch                23 24                    41,7
HAVO                14 26                    29,2
VWO                28 10                      4,2

Eindtoets

In groep 8 werd in april 2017 de CITO eindtoets afgenomen.

De totaalscore was 536,5. Dit was boven het landelijk gemiddelde van 535,6.

In april 2018 was de totaalscore 530,6 en scoorden we onder het landelijk gemiddelde.