Daltononderwijs

Helen Parkhurst is de grondlegger van het daltononderwijs. Zij wilde het schoolse leren aan het begin van de vorige eeuw doelmatiger maken. Zij was van mening dat effectief leren pas gerealiseerd kon worden als de leerkracht of schoolleider de verantwoordelijkheid voor het leren overdraagt aan de leerling: verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en medeverantwoordelijkheid voor het schoolse samenleven.

Haar uitgangspunt was dat eigen verantwoordelijkheid leidt tot betere motivatie, betere discipline en een betere concentratie.

De kernwaarden van het Daltononderwijs:

• Verantwoordelijkheid
• Zelfstandigheid
• Samenwerken
• Reflectie
• Effectiviteit
• Borging

Op OBS Ayundo is het daltononderwijs zichtbaar op verschillende niveaus:

Op leerling-niveau is ons daltononderwijs o.a. zichtbaar in:
planborden/weektaken; klassendienst; tutor-activiteiten; maandvieringen; leerlingenraad; werken in de open ruimtes en een diversiteit aan didactische samenwerkingsvormen.

Op leerkracht-niveau is ons daltononderwijs o.a. zichtbaar in:
leerkrachtcompetenties gebaseerd op de kernwaarden van daltononderwijs; goede samenwerking van teamleden onderling ; initiatiefrijke en authentieke teamleden die werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Op school-niveau is ons daltononderwijs o.a. zichtbaar in:
inrichting van het gebouw; samenwerking in de wijk binnen de brede schoolcoalitie/Breed Kind Centrum; als initiatiefnemer in de wijk m.b.t. Kinderboekenmarkt, Winterfair en Zomerfeest.

Dalton-instrumenten

Om de ontwikkeling van de zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en verantwoordelijkheid binnen ons onderwijs te stimuleren maken wij gebruik van dalton-instrumenten:
• Het taakbord en de takenlijst (groepen 1 en 2)
• Het planbord (groepen 3 t/m 8)
• De circuit-vorm (groepen 1 t/m 8)
• Dag-, week- en keuzetaken (groepen 3 t/m 8)
• De volumeklok (groepen 3 t/m 8)
• Het daltonbord met afspraken (alle groepen)
• Het dalton-keuze-uur (groepen 1 t/m 8)

Dalton-grondlegger Helen Parkhurst vond de autonomie gelden voor zowel leerlingen als leerkrachten: vrijheid bevordert de eigen verantwoordelijkheid. Ook vond zij dat onderwijs een brede functie had, namelijk de morele en culturele vorming van kinderen, zodat het zelfredzame en sociaal verantwoordelijke burgers kunnen worden.

Van Helen Parkhurst is de gevleugelde uitspraak: “opvoeden tot mensen zonder vrees”.