Inspectierapport 14-11-2016

De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs op Ayundo als voldoende beoordeeld en het basisarrangement toegekend.
De inspectie constateerde, dat het team met grote inzet en gedrevenheid werkt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Dat de directie en intern begeleider gericht aansturen en zorgen voor rust en structuur. Dat de leerKRACHT aanpak, waarbij sprake is van een sterke gezamenlijke focus op onderwijsinhoud en resultaten, goed past bij de basishouding van het team.

Wij zijn er trots op, dat het schoolklimaat als goed beoordeeld werd.
De analyse van achterblijvende resultaten zijn volgens de inspectie nog voor verbetering vatbaar. Zij constateerde dat de volgende stap voor het team is om meer uitdaging, tempo en focus te brengen in het didactisch handelen en uit te gaan van hoge verwachtingen.