Pestprotocol

Als basisregel hanteren we: Je lost een conflict nooit op met schelden, schoppen of slaan.
Kun je het niet zelf oplossen, dan ga je naar de leerkrachten, de zorgcoördinator of de directie.
Conflicten, pestgedrag en de gevolgen daarvan worden in de groepen uitgebreid besproken en gecorrigeerd.
Ouders worden daar tijdig bij betrokken en over geïnformeerd. 

Zowel voor de ouders als voor de leerlingen hebben we een stappenplan als pestprotocol.
Voor de sociaal-emotionele vorming gebruiken we de methode Kwink. Hieraan wordt wekelijks in alle groepen aandacht geschonken. Er is iedere week een afspraak/regel die zichtbaar in de school wordt opgehangen. 

Op Ayundo hebben we 4 gouden regels:
1. We horen er allemaal bij.
2. We luisteren naar elkaar en reageren rustig.
3. We zorgen voor onze omgeving en materialen.
4. We leren en werken samen. 

Sinds 1 augustus 2015 is elke school verplicht aandacht aan sociale veiligheid te geven en dit te beschrijven in een veiligheidsplan.

Het pestprotocol kunt u ook downloaden.