Pestprotocol

Er zijn op Ayundo duidelijke afspraken gemaakt over hoe we omgaan met conflicten.
Je lost een conflict nooit op met schelden, schoppen, slaan e.d.
Kun je het niet zelf oplossen, dan ga je naar de leerkracht of de directie.
Ook pestgedrag en de gevolgen daarvan worden in de groepen uitgebreid besproken en gecorrigeerd.

Schooljaar 2017-2018 voeren wij het anti-pestprogramma PRIMA. Hierin worden we begeleid door een onderzoeker en een anti-pestspecialist van de Hogeschool va Amsterdam. Doel is om het pesten op Ayundo te verminderen. We streven naar een school, waarin niet gepest wordt.

Sinds 1 augustus 2015 is elke school verplicht aandacht aan sociale veiligheid te geven en dit te beschrijven in een veiligheidsplan.

Het pestprotocol kunt u ook downloaden.