Ayundo | Openbare Dalton Basisschool

Op Ayundo leren leerlingen, leerkrachten en ouders van en met elkaar. Ayundo is een openbare Daltonschool.
Het is de enige Daltonschool van Zaan Primair in de Zaanstreek.
Onderdeel van Zaan Primair
Daltononderwijs

Daltononderwijs

In het onderwijs aan onze leerlingen zijn samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid de belangrijkste kernwaarden; de Dalton pijlers.

Openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs

Ayundo wil een ontmoetingsplaats zijn, waar kinderen van verschillende achtergronden samen leren en samen werken en waar deze verschillen als een verrijking worden gezien en kinderen leren deze te waarderen.

Warme leeromgeving

Warme leeromgeving

Ayundo streeft naar een positief pedagogisch en sociaal klimaat, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen.

v

Schoolnieuws

Schoolpraat Nieuws XML stream

Kalender

Schoolpraat Agenda XML stream