Ouderraad (OR)

Naast de MR is er een betrokken en actieve Ouderraad (OR) op Ayundo. Onzichtbaar in de voorbereiding, maar des te zichtbaarder in tal van sfeerbepalende activiteiten op school.
De OR heeft een belangrijke taak op school. Zij helpt het team bij het organiseren van feestelijke en verbindende activiteiten zoals sportdag, Sint, kerst, Pasen, kinderboekenmarkt, talentenshow en zomerfeest.

De Ouderraad van Ayundo bestaat uit 8 ouders.
Bij de vergaderingen is de directeur aanwezig.
De ouderraad komt 6 keer per schooljaar bij elkaar.

De OR is als volgt samengesteld:
•Nicole Valentijn (secretaris)
•Monessa Griffioen
•Betul Senyurek-Ergul
•Fitria Turahma
•Debbie van Duijn
•Wendy Rood
•Ebru Topal
. Vera Hogetoorn

Daarnaast kan de Ouderraad rekenen op de hulp van vaste en incidentele hulpouders.