Visie

Ayundo is een term uit het Spaans en betekent:  Samen leren, samen werken.
Dat is ons motto. Op Ayundo leren leerlingen, leerkrachten en ouders van en met elkaar.
In het onderwijs aan onze leerlingen zijn samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, de belangrijkste kernwaarden, de Dalton pijlersOns Daltononderwijs bereidt de leerlingen goed voor op het functioneren in de 21ste eeuw.

Het stimuleren en ontwikkelen van een (werk)houding waaruit respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking en reflectie blijkt, vinden wij belangrijk
Daarbij hoort een positief pedagogisch klimaat en een rijke leeromgeving, waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich kunnen ontwikkelen en zich thuis voelen.

Ayundo is een openbare school voor het basisonderwijs. Dat wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond.
De verschillende achtergronden van de leerlingen maken van de school een ontmoetingsplaats, waar zij en hun ouders kunnen kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. De kinderen leren op onze school om te gaan met deze verschillen. Samen leren en samen werken is onze missie.
Wij zijn van mening dat de leerlingen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen onze multiculturele samenleving.

Lees meer over:

Ik heb Ayundo altijd een fantastische school gevonden.

Marijke, moeder van Jens