Visie

Ayundo is een term uit het Spaans en betekent:  Samen leren, samen werken.
Dat is ons motto. Op Ayundo leren leerlingen, leerkrachten en ouders van en met elkaar.
In het onderwijs aan onze leerlingen zijn samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, de belangrijkste kernwaarden, de Dalton pijlersOns Daltononderwijs bereidt de leerlingen goed voor op het functioneren in de 21ste eeuw.

Het stimuleren en ontwikkelen van een (werk)houding waaruit respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking en reflectie blijkt, vinden wij belangrijk
Daarbij hoort een positief pedagogisch klimaat en een rijke leeromgeving, waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich kunnen ontwikkelen en zich thuis voelen.

met de hele  

Ayundo is een openbare school voor het basisonderwijs. Dat wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond.
De school wil een ontmoetingsplaats zijn, waar kinderen van verschillende achtergronden samen leren en samen werken en waar deze verschillen als een verrijking worden gezien en kinderen leren deze te waarderen.
De leerlingen kunnen kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. De kinderen leren op onze school respectvol om te gaan met deze verschillen. Samen leren en samen werken is onze missie.
Leerlingen worden door het uitdragen van deze openbare identiteit  goed voorbereid worden op het burgerschap binnen onze mondiale samenleving in de 21ste eeuw. 
Dit zien we op Ayundo terug door:

  • Projecten met de hele school zoals bijvoorbeeld een landenfestival
  • Leerlingenraad
  • Humanistische vorming aan de groepen 4, 5 en 6.
  • Werken met geïntegreerde wereldoriëntatie methode Faqta, waarin leerlingen zelf onderzoeken en ontdekken.
  • Engels in de groepen 1 t/m 8.
  • Wekelijks muziekles van een vakdocent muziek in alle groepen.

Lees meer over:

Ik heb Ayundo altijd een fantastische school gevonden.

Marijke, moeder van Jens