Warme leeromgeving

Het stimuleren en ontwikkelen van een (werk)houding waaruit respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking en reflectie blijkt, vinden wij belangrijk. Daarbij hoort een positief pedagogisch klimaat en een rijke leeromgeving

Op Ayundo hebben we 4 gouden regels:
1. We horen er allemaal bij
2. We luisteren naar elkaar en reageren rustig.
3. We zorgen voor onze omgeving en materialen.
4. We leren en werken samen.

Om het pesten terug te dringen hebben we in het schooljaar 2017-2018 het erkende anti-pestprogramma PRIMA ingevoerd.
Schooljaar 2018-2019 zijn we gaan werken met Kwink. Dit is een methode voor sociaal-emotioneel leren inclusief burgerschap en mediawijsheid. De lessen werken preventief, voorkomen verstorend gedrag en zorgen voor gewenst gedrag.