Schoolgids 2017-2018

Hieronder kunt u de schoolgids downloaden.

Schoolgids Ayundo 17-18

Zaan Primair heeft voor alle scholen een centrale gids. In die gids voegt iedere school het school specifieke deel zelf in. Dit is te lezen in de gele katernen.

In deze gids kunt u lezen wat de ambitie van onze school is, waar wij voor staan en hoe we onze doelstellingen willen realiseren.
Wij willen u informeren over ons profiel als Openbare Brede Daltonschool in de Zaanstreek.

Natuurlijk gaan wij uitgebreid in op het leren en werken bij ons op school, welke afspraken daarbij horen en welke zorg u daarbij van ons kunt verwachten.

Ook kunt u in deze gids lezen welk belang wij hechten aan contact met ouders, als partners in de opvoeding en hoe wij dit contact samen met u vorm willen geven.

Verder vindt u in onze schoolgids een aantal praktische zaken, zoals:
in- en uitschrijving, schooltijden/studiedagen, schoolverzuim, voor- en naschoolse kinderopvang en activiteiten, het leerlingvolgsysteem en de samenwerking met onze partners in de wijk.