Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze ambities, mogelijkheden en grenzen zijn voor het bieden van passend onderwijs.

Hier kunt het document Schoolondersteuningsprofiel OBS Ayundo downloaden!