Schoolondersteuningsplan

Dit schoolondersteuningsplan geeft een overzicht van de ondersteuningsstructuur zoals die
wordt gehanteerd op Ayundo. Het is een handreiking voor de ouders en het team zodat
duidelijk is welke ondersteuning een leerling op onze school kan verwachten.

schoolondersteuningsplan-ayundo-2016-2017