De MR vergadert op de volgende data:

26 september 2017
17 oktober 2017 – Jaarvergadering OR/MR
12 december 2017
23 januari 2018
13 maart 2018
22 mei 2018
19 juni 2018

De vergaderingen zijn van 19.00 tot 21.00 uur