Inspectierapport

Bij het inspectiebezoek op 14 november 2016 hebben 2 inspecteurs lesobservaties gedaan en gesprekken gevoerd met de directeur, intern begeleider, de leraren, de ouders en de leerlingen.
De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs op Ayundo als voldoende beoordeeld en het basisarrangement toegekend. Het schoolklimaat werd als goed beoordeeld.

De inspectie constateerde, dat het team met grote inzet en gedrevenheid werkt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Dat de directie en intern begeleider gericht aansturen en zorgen voor rust en structuur. Dat de leerKRACHT aanpak, waarbij sprake is van een sterke gezamenlijke focus op onderwijsinhoud en resultaten, goed past bij de basishouding van het team.

De analyse van achterblijvende resultaten zijn volgens de inspectie nog voor verbetering vatbaar.
Zij constateert dat de volgende stap voor het team is om meer uitdaging, tempo en focus te brengen in het didactisch handelen en uit te gaan van hoge verwachtingen.

Het gehele inspectierapport is te lezen door op onderstaande link te klikken>

Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek 14-11-16