Pestprotocol

Er zijn op Ayundo duidelijke afspraken gemaakt over hoe we omgaan met conflicten.
Je lost een conflict nooit op met schelden, schoppen, slaan e.d.
Kun je het niet zelf oplossen, dan ga je naar de leerkracht of de directie.

Ook pestgedrag en de gevolgen daarvan worden in de groepen uitgebreid besproken en gecorrigeerd.

In schooljaar 2011 – 2012 heeft de MR een pestprotocol vastgesteld. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste stappen.

In geval van pesten hanteren we het volgende stappenplan:

1.               Het gepeste kind probeert het zelf op te lossen.
2.               Het gepeste kind en/of zijn ouders nemen contact op met de groepsleerkracht.
3.               De leerkracht spreekt de pester op zijn gedrag aan.
4.               De ouders van de pester worden op de hoogte gebracht.
5.               De situatie wordt in de groep van het gepeste kind besproken.
6.               De schoolleiding wordt over de situatie ge├»nformeerd.
7.               De school en/of ouders lichten de contactpersoon van school in.
8.               Als het nodig is wordt er professionele hulp ingeschakeld.

Hier kunt het pestprotocol van OBS Ayundo downloaden en/of uitprinten.