Ouderraad (OR)

Naast de MR is er een betrokken en actieve Ouderraad (OR) op OBDS Ayundo.

Onzichtbaar in de voorbereiding, maar des te zichtbaarder in tal van sfeerbepalende activiteiten op school.
De Talentenshow en het zomerfeest zijn hiervan de meest sprekende voorbeelden.
De OR heeft een belangrijke taak op school: zij helpt het team bij het organiseren van feestelijke en verbindende activiteiten zoals sportdag, Sint, kerst en kinderboekenmarkt.

De ouderraad van Ayundo bestaat uit 9 ouders.
Bij de vergaderingen zijn de teamleden Mel Hendriks en Eveline Scholtsz aanwezig.
De ouderraad komt 6 keer per schooljaar bij elkaar.

De OR is als volgt samengesteld:
•Naomi Schmidt (secretaris)
•Maskil Deelstra
•Elly Holierook
•Monessa Griffioen
•Betul Senyurek-Ergul
•Fitria Turahma
•Debbie van Duijn
•Nans de Jong
•Nicole Valentijn

Daarnaast kan de Ouderraad rekenen op de hulp van vaste en incidentele hulpouders.
De notulen van de vergaderingen van de Ouderraad staan op de website..

Voor opmerkingen of vragen over de activiteiten van de Ouderraad kunt u één van de leden aanspreken.