Ayundo, brede school in de wijk

Ayundo is een brede school in ontwikkeling. Dat betekent dat we een school zijn die zich verbreedt door goed samen te werken met professionele partners in de opvoeding: kinderopvang, welzijn, cultuur, sport, Centrum Jong, wijkagent en wijkmanager.Wij vinden dat een keten van organisaties in de wijk gezamenlijk een sterk en veilig netwerk voor opgroeiende kinderen kan bieden.Of zoals een Afrikaans gezegde luidt: “It takes a village to raise a child.” Samen met bovengenoemde partners wil Ayundo een voorziening worden waar kinderen uit de wijk van 7 tot 7 gebruik van kunnen maken. Zo’n voorziening zal in de toekomst een Integraal Kind Centrum (IKC) gaan heten. Een IKC biedt ouders een dag-arrangement aan: voorschoolse opvang, onderwijs, naschoolse opvang en/of naschoolse activiteiten, opvoedingsondersteuning. Ouders kunnen zelf kiezen welke onderdelen van het dag-arrangement ze nodig hebben per week. Alleen het onderwijs deel is wettelijk verplicht en gratis. De andere onderdelen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van andere organisaties en daaraan zijn kosten verbonden. Ouders maken zelf afspraken met deze organisaties.

Ayundo is in schooljaar 2011 – 2012 gestart met het continu-rooster, naschoolse activiteiten en het aanbieden van kinderopvang die aansluit op onze lestijden. Dit aanbod, waaronder het unieke één-uur-opvang aanbod van kinderopvang TintelTuin, continueren wij in het komende schooljaar.

Daarnaast gaat Ayundo de samenwerking met kinderopvang Freekids intensiveren.
Dat betekent o.a. dat er vanaf januari 2013 kinderopvang van Freekids in ons schoolgebouw zal plaats vinden.

Ayundo maakt onderdeel uit van de Brede Schoolcoalitie Assendelft-Noord.
Hierin participeren collega-scholen Octant, De Bijenkorf en Het Koraal, Centrum Jong, kinderopvang Freekids en FluXus, sport- en muziekverenigingen.
Onze ambitie is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten door het aanbieden van een sluitend dag-arrangement.
Bij de start van het schooljaar krijgt u een folder met hierin de presentatie van het naschoolse aanbod en de wijze van inschrijven.

Daarnaast organiseert de Brede Schoolcoalitie ook diverse projecten en ouderbijeenkomsten. Een daarvan is start van oudercafé The Living. In september 2012 start The Living als ontmoetingsplaats voor jonge ouders in een nieuwe stadswijk. Meer informatie vindt u op onze site en in de nieuwsbrieven.

Voor de inschrijving van kinderopvang kunt u terecht bij onze partners:

Freekids    www.freekids.nl