Klachtenregeling

Overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Samen zoeken we dan naar een goede oplossing.

Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met de directeur.
Mocht dit niet naar tevredenheid gaan dan kunt u contact opnemen met Doenja Noya,
onze zorgcoördinator. Zij is de interne contactpersoon bij ons op school.
U kunt haar bereiken via:   d.noya@zaanprimair.nl

Doenja Noya kan u, indien nodig, doorverwijzen naar één van de externe vertrouwenspersonen van het bestuur van Zaan Primair.

Mocht u om welke reden dan ook niet naar de school of het bestuur willen stappen, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van de MR Niels van der Meulen. mr@ayundo.nl

De klachtenregeling van Ayundo vindt u in de schoolgids.

Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. Deze regeling kunt u via de website van Zaan Primair downloaden. Hierin vindt u een beschrijving van de procedure die men moet volgen bij het indienen van een klacht.