Jaarverslag 

De school informeert ouders, bestuur, inspectie en andere belangstellenden over de
verschillende ontwikkelingen van de school door middel van een jaarverslag.
Wij hopen, dat u met interesse kennis neemt van de verslagen.

jaarverslag Ayundo 2016-2017