Brede school

OBS Ayundo is een breed kind centrum in ontwikkeling.

Een Breed Kind Centrum is een voorziening die open is van 7.00 tot 19.00 uur voor kinderen van 
2 – 12 jaar. Een voorziening waarin verschillende organisaties samenwerken en een deel van de dag aanbieden, waarbij de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen centraal staat.

OBS Ayundo maakt onderdeel uit van de brede schoolcoalitie Saendelft Waterrijk.
Hierin participeert onze collega-school Octant, kinderopvang Freekids Ayundo en Tinteltuin, Welzijnsorganisatie Welsaen en op afroep FluXus, sport- en muziekverenigingen.

Onze ambitie is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten door het gezamenlijk aanbieden van een sluitend dagarrangement. Een dagarrangement bestaat uit een verplicht deel onderwijs en niet-verplichte delen waar ouders uit kunnen kiezen, afhankelijk van de behoefte in een gezin. Deze keuze-onderdelen zijn: voor- en naschoolse opvang (één-uur-opvang of hele-middag-opvang) en brede schoolactiviteiten.

Op Ayundo geven we vorm aan een Breed Kind Centrum door:

  • Voor- en naschoolse kinderopvang in het hart van ons schoolgebouw door Freekids Ayundo
  • Moderne schooltijden van 8.30 – 14.20 uur met een continu-rooster en aansluitende kinderopvang.
  • Een afwisselend aanbod van brede schoolcursussen, variërend van fotografie, kleuterdans, keramiek e.d. Bij de start van het schooljaar en in januari krijgt u een folder met hierin de presentatie van het naschoolse aanbod en de wijze van inschrijven.
  • Freekids VVE en Peuterspelen in het gebouw. Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen heerlijk spelen en leren in een vertrouwde omgeving. Peuterspelen is er van maandag t/m vrijdagochtend.