Een doorgaande leerlijn voor kinderen
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Om te zorgen voor gelijke kansen voor alle kinderen wordt vanaf 1 augustus 2015 het verschil tussen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen opgeheven. Conform de wet OKE wordt in Zaanstad de zogenoemde harmonisatie uitgevoerd. Wethouder Dick Emmer (Onderwijs): ‘Dit betekent dat voor elk kind dat dit nodig heeft de schoolloopbaan kan starten met een voorschoolse voorziening die goed aansluit op het basisonderwijs. Ook dat peuterspeelzalen en kinderopvang niet meer door verschillende organisaties wordt uitgevoerd. Door de harmonisatie wordt onder andere geregeld dat kinderen extra ondersteuning kunnen krijgen op het gebied van taal, beter worden bereikt en op deze manier ontstaat er één doorgaande pedagogische lijn tussen de kinderopvang, de peuterspeelzalen en de basisschool. Deze harmonisatie is voorbereid door schoolbesturen van de basisscholen en hun kinderopvangpartners, Peutersaen en de gemeente.

Klik hier voor meer informatie!


Extra bsa aanbod…. Omdat het zo leuk is!
Dinsdag 28 april en donderdag 30 april

Klik hier voor meer informatie


Schoolvoetbaltoernooi vanaf 2 april 2015

Klik hier om het programma voor de jongens te downloaden.

Klik hier om het programma voor de meisjes te downloaden.


Beste kinderen, ouders en verzorgers,
De “Brede School Activiteiten” (de BSA) gaan weer van start voor de periode:
Maandag 11 maart t/m vrijdag 26 juni 2015 (blok 3)
ICBS Octant en Openbare Brede Daltonschool Ayundo en BSO De Flamingo en BSO Freekids Ayundo organiseren samen deze Brede School Activiteiten. Er is uitwisseling van lesruimte en personeel tussen school en buitenschoolse opvang, waarbij consequent gekozen is voor een versterking van het buitenschoolse aanbod van beide scholen en beide BSO’s en voor pedagogische afstemming tussen de beide organisaties. We bieden ook dit jaar drie langere blokken aan.

Download hier het programmaboekje Brede School Activiteiten.