Beste ouders/verzorgers,
In december 2014 hebben wij onze school kort aan u voorgesteld met een folder.
Met deze nieuwe brief willen wij de kennismaking voortzetten en u uitnodigen voor onze open dagen.
De aanleiding voor deze brief is het feit dat uw kind binnenkort drie jaar wordt of net drie jaar is geworden en u zich als ouder gaat oriënteren op een goede basisschool voor uw kind.

Klik hier om de brief te downloaden.


 

Informatie voor nieuwe ouders.

Waarom deze informatie?
Binnenkort wordt uw kind drie jaar of is net drie jaar geworden.
Dat is een moment waarop u zich gaat bezig houden met de keuze voor een basisschool voor uw kind.
Door middel van deze informatie willen wij ons als school aan u voorstellen.

Wie zijn wij?
Ayundo is een stabiele school in één van de jongste wijken van onze stad en dat typeert onze school:
rust en veiligheid in combinatie met de dynamiek van een eigentijdse school te midden van de ontwikkelingen in de samenleving.

Openbaar onderwijs.
Ayundo is een openbare basisschool in Saendelft-Oost en onderdeel van schoolbestuur Zaan-Primair.
Openbaar wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond. Kinderen leren op Ayundo om te gaan met deze verschillen, zodat ze goed voorbereid worden op het functioneren binnen onze multiculturele samenleving.
‘Samen leren en samen werken’ is onze missie en daarom is de naam van onze school: Ayundo
Dit is een begrip uit het Spaans en betekent: ‘Samen leren, Samen werken.’

Samenwerken in de wijk.
Samen werken leren we niet alleen aan de kinderen, maar brengen wij als school ook in de praktijk. We werken samen met onze collega-scholen Octant, De Meander, De Oceaan en het Bureau Discriminatiezaken Zaanstad aan Project Artikel [ÉÉN]:
Wij zijn allemaal gelijk en we gaan respectvol met elkaar om.
Op deze manier willen wij onze bijdrage leveren aan een kindvriendelijke en leefbare wijk.
In november 2010 hebben wij hiervoor ons eerst predicaat gekregen.
Daarnaast werken wij ook samen in een Brede Schoolcoalitie, een keten van organisaties die zorg dragen voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Wij werken hierin samen met onze collega-scholen Octant en de Bijenkorf, Centrum Jong, en kinderopvang Tinteltuin en Freekids. deze coalitie organiseert o.a. naschoolse activiteiten, oudercursussen, thema-ouderavonden en bijzondere projecten.

Goede resultaten hand in hand met een positief pedagogidch klimaat.
Wij hebben als school de ambitie om een goed en positief pedagogscih klimaat te bieden, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Wij zien de school als een organisatie met een opvoedende taak en we delen deze taak met u , als ouders. Ons gezamenlijk belang is dat uw kinderen zich op Ayundo optimaal kunnen ontwikkelen.
Als school zetten wij daarom hoog in op het leren van de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en schrijven. Maar ook het bevorderen van de creatieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling maakt bij ons op school deel uit van het reguliere lesprogramma.

Daltonschool in ontwikkeling.
Het stimuleren en ontwikkelen van een houding waaruit verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking blijkt, vinden wij belangrijk. Deze laatste drie aspecten zijn de pijlers onder onze manier van lesgeven en tevens de pijlers van Dalton-onderwijs.
Wij hebben als school de ambitie om ons te ontwikkelen tot een gecertificeerde Daltonschool.
Het uitgangspunt van Dalton-onderwijs is: een bewuste en actieve opvoeding en begeleiding tot verantwoordelijkheid (in taken), zelfstandigheid en samenwerken.

Voor meer informatie kunt u hier de brief “Kennismaking met Openbare Brede Daltonschool i.o. Ayundo downloaden.