Daltonuur
Het Daltonuur is iedere vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur.

In de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en bovenbouw (groepen 5 t/m 8) zijn er verschillende activiteiten.

Leerkrachten maken een keuze uit de vakgebieden taal, rekenen, schrijven, ICT, tekenen, knutselen, drama, muziek , sport, natuur en techniek.

De kinderen mogen een activiteit kiezen. Hieraan gaan ze 3 weken meedoen. Bij iedere leerkracht komen dus kinderen uit verschillende groepen.
De Daltonpijlers samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid komen aan de orde tijdens die uren.

Tijdens deze uren bereidt één groep steeds de maandviering voor. De maandviering vindt plaats in de vierde week.