Ayundo voert Snappet tablets voor de groepen 4 t/m 8 in.

Het gebruik van de tablets van Snappet hebben we geëvalueerd.
Deze tablets hebben we in december in de groepen 7 en 8 ingevoerd.
Wij zijn enthousiast over het gebruik.
De leerkrachten hebben er goede ervaringen mee. ICT-specialist Nancy had een onderzoekje bij de leerlingen gedaan en de leerlingen zijn er ook positief over.

Volgend schooljaar zullen we doorgaan met Snappet en het ook gaan invoeren in lagere groepen.
In schooljaar 2016-2017 gaan we met de tablets werken in de groep 4 t/m 8.

Snappet is een kleine tablet waarop de verwerking van de lessen van taal, spelling, rekenen, lezen en studievaardigheden wordt gedaan.
In plaats van de verwerking in het schrift, maken de kinderen nu opgaven op de tablet. Deze laat één opgave per keer zien en kijkt ook meteen na.
Is het fout, dan moeten de kinderen het antwoord verbeteren.
Er wordt continu bijgehouden hoe de kinderen werken en de leerkracht kan dit volgen op de IPad of computer. Loopt een kind vast, dan kunnen de leerkracht direct ingrijpen.
Het systeem houdt ook bij hoe goed de kinderen werken. Het laatste deel van de les werken de kinderen allemaal op hun eigen niveau. Dat betekent dat sommige kinderen wat moeilijkere sommen krijgen en andere wat meer herhaling.
De kinderen hebben steeds inzicht in hun leervorderingen, waardoor zij zelf eigenaar zijn van hun leerproces.

Meer informatie over Snappet vindt u op: https://nl.snappet.org/over-snappet/